تماس

آدرس

تهران نازی آباد خیابان فاطمی خیابان کارگرسامانی پ۱۶۲

تلفن :۵۵۳۳۴۱۳۳-۰۲۱ و ٠٩١٢٧٧٨٢٤٣٢ و۰۹۱۹۸۹۱۴۸۳۵
۰۲۱-۵۵۳۳۴۱۴۸ و ۵۵۰۴۲۵۹۱-۰۲۱
شماره پیامک : ۰۲۱۵۵۳۳۴۱۳۳
Email : info@softwareco.ir
Website : www.softwareco.ir

آدرس دفتر فروش

تهران نازی آباد خیابان فاطمی خیابان کارگر سامانی پ۱۶۲

تلفن :۵۵۵۳۰۷۶۱-۰۲۱ و ۰۹۱۹۸۹۱۴۸۳۵  

Email : jalalimehdi@gmail.com

Website : www.softwareco.ir

خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار سایت دلفین