مقالات

Create on دوشنبه, 08/29/2011 - 08:11

socket چيست؟

سوكت يك ارتباط قابل اطمينان جهت انتقال داده ها بين دو host (ماشين مورد نظر) مي باشد. سوكت، برنامه نويسان را از پيچيده گي هاي فرآيند برقراري ارتباط بين دو ماشين مانند جزئيات كد كردن بسته ها، فرآيند ارسال داده ها در شبكه، ارسال مجدد بسته هاي خراب و ... دور مي سازد و برنامه نويسان به راحتي قادر به توسعه برنامه ها يتحت شبكه مي باشند.

يك سوكت در حقيقت تركيبي از IP يا  HostName و يك شماره پورت ( Port Number ) از آن IP مي باشد.

بطور كلي يك سوكت چهار عمل اصلي زير را انجام مي دهد:

    «1» اتصال به ماشين راه دور

    «2» ارسال داده ها

    «3» دريافت داده ها

    «4» بستن يا خاتمه اتصال

توجه به اين نكته مهم مي باشد كه يك سوكت در يك زمان فقط قادر است تا فقط با يك ماشين (host) ارتباط برقرار كند.

سته به نوع برنامه اي كه ايجاد مي كنيم، مي توان از datagramSocket‌ يا  serverSokect استفاده نماييم. اگر برنامه ما بر مبناي پروتكل UDP باشد از datagramSocket‌  و اگر بر مبناي پروتكل TCP باشد از serverSokect استفاده مي كنيم. همانطور كه گفته شد، پروتكل TCP جهت ارسال داده ها همراه با تضمين موفقيت آميز بودن عمل انتقال مانند دانلود و از پروتكل UDP جهت ارسال داده ها با سرعت بالا، اتصال به چند ماشين به طور همزمان و بدون تضمين موفقيت آميز بودن عمل انتقال مانند كاربردهاي RealTime‌  از جمله ويدئو كنفرانس، Internet TV و ... استفاده مي شود.

هر دو Socket فوق در سمت ماشين سرور ايجاد مي شوند. زماني كه يك ماشين سرور بخواهد از طريق يكي از پورتهايش منتظر رسيدن درخواست اتصال يك كلاينت شود (  در اصطلاح در حال Listen كردن است) ابتدا بايد يك سوكت از يكي از نوع هاي فوق ايجاد كند. سپس پورت مورد نظر را به آن متصل ( Bind ) نموده و به حالت انتظار فرو مي رود.

 «نكته» اگر شماره پورتي كه مي خواهيم با serverSocket مورد نظرمان Bind‌ كنيم، توسط سوكت ديگري در حال استفاده باشد، با پيغام خطاي زير مواجه مي شويم.

java.net.BindException

Create on دوشنبه, 08/29/2011 - 08:10
برنامه پیشنهادی برای اجرای SOA در سازمان

اکنون که کلیه موارد لازم جهت پیاده سازی بستر SOA در سازمان را مشخص نموده ایم نوبت به آن میرسد که ابزار Oracle Fusion Middleware برای شرکت اراکل را با سایر نرم افزار های مشابه مقایسه نماییم.

 

همانگونه که در گزارش شرکت فراستار مشخص گردیده است شرکت اراکل در تمام معیارها از سایر رقبا پیشی داشته و از جمله مهمترین حسن این محیط توسعه SOAباید به این موضوع اشاره نمود که مجموعه ابزار Oracle Fusion Middleware 11gتمام مراحل لازم برای توسعه سیستم با SOAرا پوشش میدهد.

شرکت اراکل مجموعه برنامه های متنوع و در عین حال همپوشانی را جهت ارائه سرویس SOAدر سازمان دارا میباشد در شکل زیر یک شمای کلی از این مجموعه ابزارها ارائه گردیده است.

صفحات

آدرس دفتر فروش

تهران نازی آباد خیابان فاطمی خیابان کارگر سامانی پ۱۶۲

تلفن :۵۵۵۳۰۷۶۱-۰۲۱ و ۰۹۱۹۸۹۱۴۸۳۵  

Email : jalalimehdi@gmail.com

Website : www.softwareco.ir

خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار سایت دلفین