band

معماری سرویس گرا

دوشنبه, 08/29/2011 - 08:10 -- admin
برنامه پیشنهادی برای اجرای SOA در سازمان

اکنون که کلیه موارد لازم جهت پیاده سازی بستر SOA در سازمان را مشخص نموده ایم نوبت به آن میرسد که ابزار Oracle Fusion Middleware برای شرکت اراکل را با سایر نرم افزار های مشابه مقایسه نماییم.

 

همانگونه که در گزارش شرکت فراستار مشخص گردیده است شرکت اراکل در تمام معیارها از سایر رقبا پیشی داشته و از جمله مهمترین حسن این محیط توسعه SOAباید به این موضوع اشاره نمود که مجموعه ابزار Oracle Fusion Middleware 11gتمام مراحل لازم برای توسعه سیستم با SOAرا پوشش میدهد.

شرکت اراکل مجموعه برنامه های متنوع و در عین حال همپوشانی را جهت ارائه سرویس SOAدر سازمان دارا میباشد در شکل زیر یک شمای کلی از این مجموعه ابزارها ارائه گردیده است.

Subscribe to RSS - band

آدرس دفتر فروش

تهران نازی آباد خیابان فاطمی خیابان کارگر سامانی پ۱۶۲

تلفن :۵۵۵۳۰۷۶۱-۰۲۱ و ۰۹۱۹۸۹۱۴۸۳۵  

Email : jalalimehdi@gmail.com

Website : www.softwareco.ir

خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار سایت دلفین